info@farmakogenetiktest.com

Farmakogenetik Test Nedir?

Farmakogenetik Testler bir hastanın ilaç tedavisine vereceği etkinlik, toksisite ve ilaç etkileşimi yanıtlarını belirlemek için yapılan DNA analizleridir. Kişiye Özel Tedavi uygulanmasına olanak sağlar.

Medigenetics Farmakogenetik DNA Testi®, ilaç seçimi ve ilaç dozunun belirlenmesini bireyselleştirerek etkin ve kişiye özel tedavi uygulamanıza destek olur.

  • Günümüzde kullanılan ilaçların %80’i karaciğerde Sitokrom P450 Enzim sistemi üzerinden metabolize olmaktadır ve bu süreç kişiye özeldir ; her ilaç her bireyde farklı şekilde metabolize olmaktadır.
  • Son 20 yıldaki İlaç Genetiği çalışmalarında Sitokrom P450 metabolizma yolunu oluşturan 25.000 gen incelenmiş ve yüzlerce ilaç etken maddesine kişisel olarak vereceğimiz yanıtın genetik kodları çözülmüştür.
  • Uygulanan tüm ilaç tedavilerinde , vakaların % 40-70’inde ilaçlar yeteri kadar etkili olmamakta ve hastaların yaklaşık olarak %7- 10’u aldıkları ilaçların istenmeyen yan etkileriyle karşılaşmaktadır.

Medigenetics Farmakogenetik Test

İlaç etken maddesi ile hastanın gen yapısının ilişkisini çözen MediGenetics Farmakogenetik Testi ile:

Tedaviye uyumun artması sağlanarak hekimin kişiye özel tedavi planlaması ve
uygulaması mümkün olur.

Haberler / Duyurular

Medigenetics testlerini siz de
uygulamak ister misiniz?
İletişim